Vrijwilligersplatform

Het Vrijwilligersplatform behartigt de belangen van de vrijwilligers die actief zijn bij Alcander. De leden van het platform leggen hun oor te luisteren bij vrijwilligers en blijven zo op de hoogte van wat er onder vrijwilligers leeft en speelt.

Het vrijwilligersplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van Alcander, bijvoorbeeld over het vrijwilligersbeleid, maar ook over andere zaken die belangrijk zijn voor vrijwilligers. Regelmatig informeert het Vrijwilligersplatform de vrijwilligers, onder andere via een nieuwsbrief.

Ook lid worden van het Vrijwilligersplatform?

Dan moet u een open oor hebben voor de wensen en vragen van de vrijwilligers die bij Alcander actief zijn. Een specifieke opleiding is niet nodig. U kunt over uw eigen grenzen heen kijken en u kunt zich verplaatsen in de situatie van vrijwilligers. Daarnaast is het belangrijk dat u een standpunt durft in te nemen en te verwoorden.

Samenstelling Vrijwilligersplatform

Het Vrijwilligersplatform bestaat uit de volgende personen:

Wim Brouns Voorzitter
Maurice UbachsLid
 Lily van der LindenLid
 Fritzi ColditzLid
 Touria AatimineLid
Magda Grootherder – VosLid
Gerlinde PachauerVertrouwenspersoon

Heeft u vragen aan het platform? Is er een onderwerp waar u aandacht voor wilt vragen? Wilt u een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief. Of heeft u interesse om lid te worden van het Vrijwilligersplatform? Neem dan contact met ons op.

Waarom een Vrijwilligersplatform?

De bijdrage van vrijwilligers aan de samenleving is van groot belang; veel activiteiten en diensten zouden zonder hun inzet niet kunnen voortbestaan. Dat geldt ook voor het werk dat vrijwilligers bij Alcander verrichten. Omdat zij zo’n belangrijke plaats innemen, vindt Alcander het belangrijk dat vrijwilligers kunnen meepraten en meedenken over het (vrijwilligers) beleid van de instelling en over ander zaken die voor hen van belang zijn.