Vacatures en stage

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele vacatures bij Impuls, Alcander en Welzijnsgroep. Verder biedt Alcander elk jaar weer stagemogelijkheden voor vele studenten. De mogelijkheden variëren van oriënterende stages, beroepsgerichte stages en beroepsopleidende stages tot blok- en lintstages. Ook afstuderen bij Alcander hoort tot de mogelijkheden. Genoeg kansen dus!

Vacatures


Impuls zoekt een

Jeugd- en gezinswerker

32 uur per week

 • Ingangsdatum:    z.s.m.
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal 8 (CAO Sociaal Werk)


ALGEMENE KENMERKEN

De Jeugd- en Gezinswerker begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief hun sociale netwerk) vraaggericht bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. Indien de geboden begeleiding niet volstaat organiseert de Jeugd- en Gezinswerker specialistische zorg. De Jeugd- en Gezinswerker voert dan de regierol. Daarnaast ondersteunt de Jeugd- en Gezinswerker beroepskrachten in het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden.

Lees de hele vacature hier.

JE SOLLICITATIE KUN JE RICHTEN AAN:

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar de heer A. Sluijs, asluijs@welzijnsgroep.nl o.v.v. de vacaturetitel


Alcander / JENS zoekt

Activiteitenbegeleiders

zowel parttime als fulltime bespreekbaar

 • Ingangsdatum:    zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal voor MBO niveau in de CAO Sociaal Werk


ALGEMENE KENMERKEN

Als activiteitenbegeleider:

 • ontwikkel en voer je individuele- en groepsactiviteitenplannen uit, passend in een evt. begeleidingsplan;
 • creëert een sfeer binnen de groep waarin de deelnemers zich veilig voelen en worden gestimuleerd en gemotiveerd de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te nemen;
 • Richt activiteiten en opdrachten dusdanig in dat het deelnemers hun zelfredzaamheid en/ of zelfvertrouwen vergroot;
 • draag je bij aan de ontwikkeling en coördinatie van activiteiten door gebruik te maken van technieken, materialen, activiteitvormen en- opdrachten
 • stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie;
 • Je neemt deel aan werkoverleg en rapporteert en bespreekt bevindingen met betrekking tot de ontwikkeling van jongeren.
 • werk je samen met verschillende netwerkpartners.

Lees de hele vacature hier.

Meer informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: de heer L. Reijnen, gebiedsmanager 06 – 53 827 150 of mevrouw K. Sedki, Programmamanager, 06 – 33 382 475.

JE SOLLICITATIE KUN JE RICHTEN AAN:

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV o.v.v. de vacaturetitel naar mevrouw D. Gotzen, d.gotzen@jenshelpt.nl


Alcander / JENS zoekt

Gezinswerkers

zowel parttime als fulltime bespreekbaar

 • Ingangsdatum:    zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: afhankelijk van opleiding en werkervaring in de CAO Sociaal Werk


ALGEMENE KENMERKEN

De gezinswerker:

 • Organiseert laagdrempelige bereikbaarheid en is de contactpersoon in de wijk voor gezinnen met meervoudige problematiek. Fungeert als een contactpersoon in de wijk voor een gezin dat problemen heeft op meerdere leefgebieden en vaak ook meerdere hulpverleners heeft;
 • Is direct beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding, voorkomt wachtlijsten;
 • Is extern gericht en zichtbaar en toegankelijk voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben;
 • Is ondernemend en bedenkt nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk. Onderhoudt daartoe contact met pedagogische basisvoorzieningen;
 • Inventariseert samen met jeugdige en ouders (cliëntsysteem) de (langdurige) hulpvraag bij meervoudige problematiek;
 • Onderzoekt de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin in relatie tot de hulpvraag;
 • Stelt een hulpverleningsplan op en werkt met complexe problematieken waarbij afstemming tussen de verschillende domeinen en hulpverleners en een systeemgerichte aanpak noodzaak is;
 • Biedt hulpverlening op maat, wat betekent dat ondersteuning wordt geboden die qua aard en frequentie aansluit bij de mogelijkheden van het cliëntsysteem en voorziet in de behoefte;
 • Kan zowel regisseur als uitvoerder zijn indien dit nodig is en hierdoor voorkomen kan worden dat een gezin moet worden doorverwezen naar andere hulp;

Lees de hele vacature hier.

Meer informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw C. Heugen, manager, 045 – 560 25 25.

JE SOLLICITATIE KUN JE RICHTEN AAN:

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV o.v.v. de vacaturetitel naar de heer A. Sluijs, asluijs@welzijnsgroep.nl


Alcander / JENS zoekt

Projectleider

18 – 36 uur

 • Ingangsdatum:    zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van HBO-inschaling binnen één van de CAO’s GHZ, GGZ of VVT Jeugdzorg of Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Ook overige voorwaarden komen voort uit één van deze CAO’s.


ALGEMENE KENMERKEN

De projectleider:

 • Krijgt een projectopdracht binnen een programmalijn. Adviseert vanuit het jaarplan en de programmalijn van JENS in multidisciplinaire projecten, uitgewerkt conform planning en budget.
 • Analyseert, in de onderzoeksfase van projecten, problemen, wensen en behoeften en vertaalt deze naar een projectopzet waarbij scope en randvoorwaarden zijn aangegeven, inclusief een uitgewerkte business case. Stemt de projectopzet af met de programma manager.
 • Stelt, na goedkeuring en op grond van een businesscase, een projectplan op met daarin de resultaten, de planning, het budget, de kwaliteitsnormen en de acceptatiecriteria en legt deze ter goedkeuring voor aan de programma manager.
 • Ontwerpt de samenstelling van de projectorganisatie en overlegt de beschikbaarheid van medewerkers met de programma manager en gebiedsmanager.
 • Ontwikkelt en voert multidisciplinaire projecten uit, bewaakt planning, doorlooptijden, budget en oplevercriteria.
 • Laat zich niet uit het veld slaan door weerstand en/of tegenstrijdige belangen.
 • Voegt persoonlijke deskundigheid toe aan gedefinieerde specifieke vakgebieden.

Lees de hele vacature hier.

Meer informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw R. Keulemans, Programmamanager, 06 – 51 453 085 of mevrouw D. Gotzen, HR-adviseur, 06 – 18 512 073.

JE SOLLICITATIE KUN JE RICHTEN AAN:

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV o.v.v. de vacaturetitel naar mevrouw D. Gotzen, dgotzen@jenshelpt.nl


Open sollicitatie

Wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur dan uw brief met CV naar de heer Alex Sluijs, hoofd Personeelszaken:

 • Alcander
  T.a.v. de heer A. Sluijs
  Postbus 271
  6400 AG Heerlen

Stages

Wij bieden stages op alle gebieden in het sociaal domein. Vooral in het jeugd- en jongerenwerk en bij opvoedingsondersteuning hebben we regelmatig plaats. Het afgelopen jaar hebben weer heel wat stagiaires een plek gevonden bij Alcander. Ga jij dit jaar bij ons aan de slag?

Aanmelden

We hebben contacten met verschillende scholen, waardoor je vaak al via je school met ons in contact komt. Je kunt natuurlijk ook zelf even contact met ons opnemen om te vragen of er nog een stageplaats open staat.  Je kunt een mail sturen naar Alex Sluijs van Personeelszaken of telefonisch contact met hem opnemen: (045) 560 25 75.