Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daarbij de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere betrokkenen af.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer H.G.G. BogmanVoorzitter
De heer G.M.H. TimmermannVicevoorzitter
De heer B. BrouwerLid
Mevrouw E.E.A. TheunissenLid
De heer A.W.M. AusemsLid
Mevrouw H.B.M.F. Wetzels-AbenLid
De heer M.E. JungLid

Beloningsbeleid

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een niet-bovenmatig vacatiegeld conform het besluit ‘Vergoedingen adviescolleges en commissies’.