Missie, visie en beleid

Alcander werkt voor alle inwoners van Heerlen. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Wij bieden mensen hulp, informatie, advies of begeleiding op dat gebied.

Wie zijn we?

 • Alcander is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen. Als dit nodig is, leren mensen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krijgen. En wij ondersteunen hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij stimuleren.
 • We staan dicht bij mensen. Daarom werken we zo veel mogelijk vanuit locaties in buurten en wijken, op plaatsen waar onze klanten gemakkelijk binnenlopen. Vanuit onze locaties in de buurten en wijken verstevigen wij het contact met hen.
 • Al onze activiteiten en diensten zijn op elkaar afgestemd. Ze spelen in op ontwikkelingen in de samenleving en vragen van onze opdrachtgevers. We vervullen daarbij vaak een brugfunctie tussen overheid en maatschappij.
 • We ontwikkelen voortdurend nieuwe activiteiten en diensten. Dat doen we soms alleen, maar vaker samen met anderen. Het belang van de klant en het resultaat voor de samenleving staan daarbij voorop.
 • Onze diensten en activiteiten worden uitgevoerd door beroepskrachten waar nodig en door vrijwilligers waar dit kan. Professionaliteit is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Wat is ons doel?

Ons werk:

 • levert een bijdrage aan de mogelijkheden van mensen om zelfstandig in de maatschappij  te functioneren (zelfredzaamheid);
 • stimuleert mensen om actief te zijn in de maatschappij  (participatie);
 • geeft een positieve stimulans aan het welzijn van mensen én hun omgeving;
 • levert een bijdrage aan een leefbare samenleving.

Wat doen we en voor wie?

Wij werken voor alle inwoners van Heerlen.
Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij vormen het uitgangspunt voor al onze activiteiten en diensten.

Wij bieden mensen hulp, informatie, advies of begeleiding op dat gebied. Als dit nodig is, leren wij hen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krijgen.
En wij ondersteunen hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij stimuleren.

Kernwaarden

De kernwaarden van Alcander zijn:

 • Klantgericht;
 • Betrokken;
 • Innovatief;
 • Buurt- en wijkgericht;
 • Integraal;
 • Professioneel;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgericht.

Organisatiebeleid

Ons meerjarenbeleidsplan dient als basis voor de uitwerking van jaarplannen voor de komende jaren. Wilt u ons beleidsplan inzien? Neem dan contact met ons op via receptie@welzijnsgroep.nl

Jaarrekening

Via onze jaarrekening leggen we verantwoording af.

Bekijk hier het resultaat en de financiële positie van Alcander.