Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bespreek in dat geval u uw klacht eerst met uw contactpersoon. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met zijn of haar manager. Biedt ook dat geen oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur-bestuurder via dit formulier.

Stuur een bericht

Maak gebruik van het formulier hieronder, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier - Klacht

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur-bestuurder, dan kun u hiertegen bezwaar aantekenen bij de Provinciale Klachtencommissie. De mogelijkheid om bezwaar te maken vervalt één maand na dagtekening van de verzending van de beslissing van de directeur-bestuurder

U kunt uw bezwaar schriftelijk of digitaal indienen bij de secretaris van de Provinciale Klachtencommissie. De secretaris van de klachtencommissie bevestigt de ontvangst van uw bezwaar binnen  tien werkdagen schriftelijk.

Het secretariaat van de Provinciale Klachtencommissie is gevestigd aan de Stadhouderlaan 25, 6085 AV, Horn.