Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bespreek in dat geval u uw klacht eerst met uw contactpersoon. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met zijn of haar manager. Biedt ook dat geen oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur-bestuurder via dit formulier.

Stuur een bericht

Maak gebruik van het formulier hieronder, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier - Klacht

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur-bestuurder, dan kun u hiertegen bezwaar aantekenen bij de Provinciale Klachtencommissie. De mogelijkheid om bezwaar te maken vervalt één maand na dagtekening van de verzending van de beslissing van de directeur-bestuurder

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de secretaris van de Provinciale Klachtencommissie. De secretaris van de klachtencommissie bevestigt de ontvangst van uw bezwaar binnen  tien werkdagen schriftelijk.

U kunt uw bezwaar indienen bij het secretariaat door een bericht te sturen naar Postbus 112, 6000 AC Weert.