Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Sociaal werkers maken iedere dag het verschil voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden.

Met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laten we als sociaalwerkorganisatie zien dat we staan voor kwaliteit. We werken continu aan de verbetering van de dienstverlening: aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.

Het label is ontwikkeld voor en door de branche, waarbij het vakmanschap van professionals centraal staat. Certificering voor het Kwaliteitslabel geeft inzicht, houdt ons alert op de bekwaamheid en prestaties van onze mensen en onze organisatie, en geeft nuttige adviezen voor verbetering. Het certificeringproces is ten slotte eenvoudig te doorlopen, aan de hand van een helder stappenplan.

Meer over het Kwaliteitslabel
Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is een eigenzinnig en eigentijds kwaliteitskeurmerk van en voor het sociaal werk. Het label is eigenzinnig omdat het door de branche zelf is geschreven. Het label is eigentijds omdat de focus ligt op het vakmanschap van medewerkers. Het biedt ons de kans om opdrachtgevers en klanten te laten zien wat onze organisatie waard is. Voor ons is het een uitgelezen instrument om permanent en op alle niveaus aan kwaliteitsverbetering te werken.

Wat onderscheidt dit label van bijvoorbeeld ISO en HKZ?
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een product van eigen bodem. Het is gebaseerd op de normen, de kennis en de kunde van de branche zélf. Het heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Vakmanschap staat niet voor niets voorop: dit label geeft vakmanschap de plek die het verdient, terwijl ISO en HKZ zich vooral richten op dienstverlening en de organisatie.