» Ik zoek hulp » Training & begeleiding

Training & begeleiding

Alcander biedt vele soorten training en begeleiding. U kunt bij ons terecht wanneer het gaat om eenzaamheid, geldzaken, onzekerheid, opvoeden, ouder worden, relatieproblemen, stress en spanning en andere problemen.

Bekijk onderstaand overzicht van ons aanbod van trainingen en neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Alcander via info@alcander.nl of telefonisch: 045 – 560 25 25.

 

Training Voor wie Uitleg Locatie
Axenroos
Sociale vaardigheidscursus
Voor kinderen van 7,5 t/m 11,5 jaar De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen hun eigen karaktereigenschappen en die van anderen beter kennen. Ze leren hun behoeften en gevoelens helder uitdrukken en gedrag benoemen, ook als die minder prettig zijn.
De kinderen oefenen met 10 dierenrollen. Ieder dier vertoont ander gedrag en reageert anders. Zo krijgen de kinderen de kans om spelenderwijs nieuw gedrag te verkennen en ervaren. Ook leren zij dat sommige kinderen in bepaalde situaties steeds weer in dezelfde rol vervallen. En ze zullen zichzelf in één van de dieren leren herkennen. Tot slot ontdekken ze ook hoe het voelt en wat voor reacties zij van de andere kinderen krijgen.
Afhankelijk van de inschrijvingen
 

 

Beter omgaan met pubers Voor ouders van pubers (11 t/m 16 jaar) De puberteit is voor zowel ouders als pubers vaak een roerige periode. Een periode die veel van beide partijen vraagt. Hoe houd je dan een goede relatie met je kind?
De training Beter omgaan met pubers helpt u daarbij. Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur.
De Koffiepot
The Break
’t Heitje
 

 

Budgetcoaching Mensen met problematiek rondom financiën Heeft u problemen met het op orde houden van uw administratie? Of komt u aan het einde van de maand niet uit met uw inkomen? Maakt u enveloppen niet meer open en is uw administratie onoverzichtelijk? Heeft u geen overzicht over uw inkomsten en uitgaven?
Dan kan Budgetcoaching uitkomst bieden. Onze deskundige budgetcoaches helpen u graag op weg!
Meld je aan voor Budgetcoaching via Schuldhulpmaatje Parkstad
Kruisstraat
 

 

De Pubercursus Ouders/verzorgers/opvoeders van pubers In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten.
 

 

De Speelkamer/
Sociale vaardigheden voor kinderen
Voor ouders/verzorgers/opvoeders
van kleuters, kinderen (5-9 jaar).
De speelkamer is een 14-weken programma, het is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met uiteenlopende sociale problematiek, kinderen die opvallen door hun gedrag thuis of bijvoorbeeld in de klas. Het programma is gericht op het in beeld krijgen van de aard en mogelijke achtergronden van gedrag, alsmede inzicht krijgen in het opvoedklimaat waarin het kind zich bevind en de opvoedvaardigheden van de ouders/verzorgers/opvoeders. The Break
’t Heitje
De Koffiepot
 

 

Eigen kracht Voor volwassen mannen en vrouwen die een grotere draagkracht nodig hebben. Met behulp van elkaar en de trainers exploreren cursisten de eigen problematieken, en brengen deze in kaart. Aansluitend brengen ze de eigen mogelijkheden, hulpbronnen en steun uit de omgeving in kaart en leren ze hoe ze deze kunnen mobiliseren.
De draagkracht van de deelnemers wordt vergroot en zij leren meer afstand te nemen van hun problemen. Er wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden en er wordt bij afsluiten gekeken of vervolghulp geïndiceerd is en in welke vorm.
 

 

Gelukskunde Vrouwen Voor vrouwen die samen met andere vrouwen inzicht willen krijgen in hun eigen mogelijkheden om meer positiviteit, tevredenheid en rust in hun leven te brengen.
Gelukkige mensen voelen zich prettiger, zijn prettiger gezelschap, leren sneller, zijn gezonder en leven langer. Maar is geluk niet iets wat je overkomt? Waar je zelf geen invloed op hebt?
Nee, want er is steeds meer bekend over wat geluksfactoren zijn én wat u zelf kunt doen om gelukkiger en succesvoller te zijn. Zo gek is een cursus Gelukskunde dus helemaal niet. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur.
De Koffiepot
 

 

Goldsteintraining/
Opkomen voor je mening
Mensen die moeite hebben op te komen voor hun mening Duidelijk en rustig vertellen wat u van iets vindt. Niet iedereen is hierin even vaardig en dat is ook niet erg. Maar als het een probleem wordt in het dagelijks leven, dan kan de training Opkomen voor je mening u wellicht helpen. Tijdens de bijeenkomsten oefenen we aan de hand van videovoorbeelden en eigen situaties. Dit gebeurt in de vorm van rollenspelen. Zo leert u hoe u beter met moeilijke situaties om kunt gaan. Kruisstraat
 

 

Jij bent belangrijk Voor ouders/verzorgers/opvoeders – opvoedcursus samen met het kind Ouders wordt geleerd hoe zij de ontwikkeling van het kind optimaal kunnen stimuleren en het kind kunnen helpen om zijn/haar kansen optimaal te benutten.
Tijdens deze cursus leren ouders de ontwikkeling van hun kind te stimuleren en het daarnaast het onderlinge contact, de band tussen ouder en kind, te verbeteren.
Afhankelijk van de inschrijvingen
 

 

Jonge moedergroep (Aanstaand) moeders tussen 17 en 27 jaar Ben je tussen de 17 en 27 jaar en ben je moeder of wordt je dat binnenkort? En wil je andere jonge moeders leren kennen, praten over de leuke en minder leuke kanten van het moederschap, meer weten over opvoeding, huisvesting, financiën, relaties, vrije tijd, scholing en werk, creatief en ontspannen bezig zijn. Dan is de Jonge moedergroep iets voor jou! The Break
 

 

Let op de kleintjes Voor ouders/verzorgers/opvoeders van kinderen en kinderen van 6 – 11 jaar.
‘Let op de kleintjes’ verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later zelf dader of slachtoffer worden van geweld. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten voor kinderen en ook 2 bijeenkomsten voor ouders. Bij de kinderen gaat het om spelenderwijs uiten van gevoelens, het uitwisselen van ervaringen, het vergroten van zelfvertrouwen doo ronder andere het doen van oefeningen en het leren van steun zoeken. De ouder krijgt informatie over de ontwikkeling van kinderen en de gevolgen van het geweld. Ook wisselen ouders verhalen en eraringen uit met anderen. Deze groep wordt in samenwerking met een medewerker van MZG preventie uitgevoerd.
 

 

Kids on the Move Kinderen tussen 6 en 12 jaar Beweegprogramma van 12 weken voor kinderen met als doel om een beweegachterstand terug te dringen, motorische ontwikkeling te stimuleren en plezier in bewegen (terug) te krijgen. Op een laagdrempelige manier worden kinderen motorische vaardigheden aangeleerd, zowel met gymnastiektoestellen als met spelvormen. Alle basisvormen van bewegen komen aan bod.
 

 

KIES Voor kinderen in het basisonderwijs groep 4 t/m 8
Voor jongeren in het middelbaar onderwijs
KIES (Kinderen In een EchtscheidingsSituatie) is een trainingsprogramma voor kinderen en jongeren, gericht op het verwerken van een scheiding en het omgaan met de nieuwe situatie. De kinderen vinden herkenning, steun en tips bij leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving.

Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprekken doorlopen kinderen met leeftijdsgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en leren gevoelens beter te begrijpen en verwerken.

Deze groepen worden aangeboden door twee gecertificeerde KIES-coaches met maximaal 10 kinderen per groep. Er vinden 10 bijeenkomsten plaats. Ouders worden d.m.v. ouderbijeenkomsten betrokken.

Afhankelijk van de inschrijvingen
 

 

Meer doen met minder poen Voor mannen en vrouwen die, samen met hun gezinsleden, rond moeten komen van een klein budget. Een euro kun je maar één keer uitgeven. Veel mensen die rond moeten komen van een klein budget vinden het lastig om de juiste keuzes te maken.
Kiezen voor eten en drinken, kleding, leuke dingen doen, verjaardagen, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen. Keuzes die effect hebben op ieder gezinslid. Op het moment dat je van weinig geld moet rondkomen merk je pas hoeveel invloed geld op je leven en op je gezin heeft.
Meld je aan bij deze training via Schuldhulpmaatje Parkstad.
Kruisstraat
 

 

Opvoeden & zo Voor ouders/verzorgers/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Oudercursus Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten. De Koffiepot
’t Heitje
The Break
 

 

Piep zei de muis Voor ouders/verzorgers/opvoeders
van kleuters en kinderen van 4-9 jaar.
Een programma voor kinderen (en hun ouders/verzorgers/opvoeders) in een kwetsbare positie dat wordt aangeboden als groepstraject. Het doel van ‘Piep zie de muis’ is het voorkomen van ernstige psychische problemen bij kinderen van 4 – 9 jaar als gevolg van scheidings- psychosociale, psychische of verslavingsproblemen bij één of beide ouders. Ook voor kinderen waarvan (een van de) ouder(s) langdurig ziek is of is geweest, maar ook bij een thuissituatie war om de een of andere reden veel stress is thuis waardoor kinderen emotioneel belast worden. Deze groep wordt in samenwerking met Mondriaan uitgevoerd. The Break
’t Heitje
De Koffiepot
 

 

Praatje maken Voor mannen en vrouwen van alle leeftijden Training voor volwassen mannen en vrouwen die moeite hebben om een gesprek aan te gaan en een gesprek gaande te houden. Er wordt gewerkt a.d.h.v. eigen ingebrachte situaties en rollenspelen Afhankelijk van de inschrijvingen
 

 

Rots en Water Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Kinderen leren in 8 weken grenzen te stellen, voor zichzelf op te komen, eigen keuzes te maken (Rots), maar ook met anderen samen te werken, samen te leven en samen te spelen (Water). Daarnaast komen o.a. thema’s als zelfbeheersing, communicatievaardigheden en omgaan met stressvolle of bedreigende situaties aan bod. Het programma gaat uit van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat er veel ruimte is voor beweging en fysieke oefeningen, maar ook veel plek is voor het oefenen en aanleren van mentale en sociale vaardigheden. Afhankelijk van de inschrijvingen
 

 

Sociale vaardigheden
voor vrouwen
Voor vrouwen van alle leeftijden. Veel vrouwen vinden het erg moeilijk om voor zichzelf op te komen. De meeste vrouwen hebben juist geleerd zichzelf weg te cijferen, op te offeren, lief, vriendelijk en aardig te zijn. Vaak hebben we dit in onze opvoeding meegekregen. Vrouwen stellen zich passief op en weten niet meer wat ze willen of voelen. Negatieve gevoelens worden weggestopt, met in veel gevallen lichamelijke klachten als gevolg. Maar als je niet weet wat je voelt, kun je geen keuzes maken. De training Sociale vaardigheden voor vrouwen leert je opkomen voor jezelf, grenzen stellen en je krijgt inzicht in je eigen gevoel. De Laurier
 

 

Spelbegeleiding aan huis Voor ouders/verzorgers/opvoeders
van peuters, kleuters, kinderen (0-6 jaar).
Spelbegeleiding aan huis is voor kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie.
Doel van het programma is het spel van en met het kind samen met ouder(s) te verbreden en verdiepen door middel van gerichte spelstimulering. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan gericht op zowel het kind als de ouder.
The Break
’t Heitje
De Koffiepot
 

 

Super Woman Meisjes van 13 t/m 18 jaar Een groepsprogramma van 10 – 12 bijeenkomsten, specifiek voor meiden. Tijdens het programma staat het aanleren van vaardigheden op het gebied van hun lichamelijke, psychische, sociale en geestelijk vlak centraal.
Super Woman heeft een positieve invloed op het welbevinden van de meiden, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en ontdekken hun eigen talenten. De thema’s familie, school, grenzen stellen, vriendschappen en liefdekomen aan bod, door middel van recreatieve, creatieve en vraaggerichte activiteiten.
 

 

Support @ home Voor ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 – 12 jaar.
Gezinsmaatje voor ouders met lichte opvoedingsvragen. Eén keer per week komt er een getrainde vrijwilliger thuis bij ouders om te ondersteunen daar waar nodig. ’t Heitje
 

 

Training vrijwilligers Voor mannen en vrouwen die starten met vrijwilligerswerk of reeds langere tijd als vrijwilliger werkzaam zijn Binnen de training gaat men met elkaar en de trainers in gesprek over verwachtingen t.a.v. het vrijwilligerswerk, persoonlijke grenzen en grenzen van klanten en de organisatie, legitimatie, privacy en dossiervoering, conflicten en opkomen voor je mening.
 

 

Triple P
Positief  Pedagogisch Programma
Voor ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 – 12 jaar.
Kortdurende ondersteuning volgens de principes van Triple P.
Op een gestructureerde en methodische wijze samen met ouders wordt gewerkt aan de aanpak van bepaalde opvoedingsproblemen. Het stimuleren van de zelfregulatie en autonomie van ouders geldt daarbij als een belangrijk uitgangspunt.
 

 

Uit de schaduw van de ander Voor vrouwen die huiselijk geweld ervaren Uitgescholden, bedreigd of gestalkt, geslagen, geschopt of bij de keel gegrepen? Gecontroleerd, financieel uitgebuit of seksueel misbruikt? Het zijn slechts enkele vormen van huiselijk geweld. Vaak zijn het vrouwen die hier slachtoffer van worden en veel vrouwen durven er niet over te praten of schamen zich dat het juist hen overkomt. In de groep Uit de schaduw van de ander ga je samen met andere vrouwen aan de slag met het verwerken van ervaringen met huiselijk geweld. Daarnaast leer je ook om je eigen kracht te vergroten om in de toekomst de situatie de baas te blijven.
 

 

Verlieskunde/
Rouwverwerking
Voor volwassenen in de rouw of die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Iedereen kan met verlies geconfronteerd worden. Deze gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het persoonlijke leven en het persoonlijk functioneren. Het kan heel moeilijk zijn om deze gebeurtenissen een plaats te geven en om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Herkent u dit? Dan kan de training Verlieskunde iets voor u zijn. Kruisstraat
 

 

Young Boys Jongens van 8 t/m 12 jaar Een groepsprogramma van 10 – 12 bijeenkomsten, specifiek voor jongens. Young Boys heeft als uitgangspunt een bijdrage leveren aan een positief zelfbeeld, ontdekken van eigen talenten en een positieve invloed op hun ontwikkeling. Het aanleren van vaardigheden op het gebied van sociaal, lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak staat centraal. Het aanleren van vaardigheden wordt gedaan aan de hand van recreatieve, creatieve en vraaggerichte activiteiten aan de hand van de thema’s school, vriendschappen, familie, verliefdheid en grenzen stellen.
 

 

Young Girls Meisjes van 8 t/m 12 jaar Een groepsprogramma van 10 – 12 bijeenkomsten, specifiek voor meiden. Tijdens het programma staat het aanleren van vaardigheden op het gebied van hun lichamelijke, psychische, sociale en geestelijk vlak centraal. Young Girls heeft een positieve invloed op het welbevinden van de meiden, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en ontdekken hun eigen talenten. De thema’s familie, school, grenzen stellen, vriendschappen en seksualiteit komen aan bod, door middel van recreatieve, creatieve en vraaggerichte activiteiten.
 

 

Young Man Jongens van 13 t/m 18 jaar Een groepsprogramma van 10 – 12 bijeenkomsten. specifiek voor jongens. Young Man heeft als uitgangspunt een bijdrage leveren aan een positief zelfbeeld, ontdekken van eigen talenten en een positieve invloed op hun ontwikkeling. Het aanleren van vaardigheden op het gebied van sociaal, lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak staat centraal. Het aanleren van vaardigheden wordt gedaan aan de hand van recreatieve, creatieve en vraaggerichte activiteiten aan de hand van de thema’s school, vriendschappen, familie, seksualiteit en grenzen stellen.

 

Alcander Heerlen © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab