» Ik zoek hulp » Schuldhulp

Schuldhulp

Omgaan met geldzaken lijkt eenvoudig. Toch is dat niet altijd zo. Soms zijn er omstandigheden in iemands leven waardoor men niet meer in staat is om de administratie te ordenen of ontstaan er financiële problemen.

Inwoners van Heerlen en Kerkrade met administratieve vragen, financiële problemen en dreigende schulden kunnen terecht bij SchuldHulpMaatje Parkstad. Deskundige vrijwilligers bieden u praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht.

Enkele voorbeelden:

Vraag hulp van een budgetcoach

De begeleiding is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Een hulpaanvraag kan ingediend worden via de website www.schuldhulpmaatjeparkstad.nl. Mensen die niet over een computer beschikken kunnen terecht bij Alcander, Kruisstraat 103 Heerlen. Telefoon: 045-560 25 25. De hulp is gratis!

Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Tijdige hulp van een vrijwilliger kan voorkomen dat een situatie onnodig verder uit de hand loopt. De praktijk wijst uit dat met hulp van een vrijwilliger meer mensen hun financiën weer definitief op orde krijgen. Al meer dan 120 steden in Nederland werken met vrijwilligers van lokale afdelingen van SchuldHulpMaatje.

Als blijkt dat de hulp van de budgetcoach niet toereikend is, kan een gespecialiseerde vorm van hulp ingezet worden. Wanneer schuldhulp nodig mocht zijn, dan is de vrijwilliger er voor ondersteuning tijdens dat traject.

Vrijwilliger worden?

Als u het boeiend vindt om als budgetcoach aan de slag te gaan, dan kan u zich aanmelden via de website www.schuldhulpmaatjeparkstad.nl. U dient een verklaring omtrent gedrag te overleggen alsook bereid zijn om een driedaagse training te volgen. De werktijden bepaalt de vrijwilliger in overleg met een coördinator van SchuldHulpMaatje.

SchuldHulpMaatje Parkstad – divisie Heerlen is een samenwerkingsverband van Alcander en Humanitas. Zij trainen gezamenlijk vrijwilligers die ingezet worden bij mensen met administratieve vragen en financiële problemen.

Alcander Heerlen © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab