ANBI

Alcander is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zonder giften van donateurs kunnen we bij Alcander minder doen dan nu. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.

Alcander (Stichting Welzijn Heerlen) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Schenkt u ons een bedrag? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel, een schenking is namelijk aftrekbaar van de belasting.

Onze ANBI gegevens

Stichting Welzijn Heerlen
Alcander

RSIN: 818 844 486
Begindatum: 01-01-2015

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op haar website.

Bekijk hier onze verantwoording in het kader van de ANBI over 2023>

Bekijk hier onze balans toelichting 2023>

Bekijk hier onze baten- en lasten toelichting 2023>

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet er, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiƫle gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alcander hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we donaties volledig gebruiken voor de burgers van Heerlen.