» Alcander » Mensen

Mensen

Alcander kan haar maatschappelijke bijdrage leveren dankzij de enthousiaste inzet van enorme groep mensen. Niet alleen mensen binnen de organisatie, zoals de Raad van Toezicht, het Bestuur en Management, en de betaalde medewerkers, maar ook mensen buiten de organisatie, zoals de honderden vrijwilligers, of de leden van de Klantenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

Bestuur en management

Het management is, samen met de bestuurder, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de organisatie.

Klantenraad

De klantenraad behartigt de belangen van alle klanten van Alcander.  De raad adviseert de bestuurder over de dienstverlening aan klanten, signaleert knelpunten en houdt de behoeften van klanten in het oog.  De raad houdt zich niet bezig met problemen of klachten van individuele klanten.

Vrijwilligersplatform

Het Vrijwilligersplatform behartigt de belangen van de vrijwilligers die actief zijn bij Alcander.  De leden van het platform leggen hun oor te luisteren bij vrijwilligers en blijven zo op de hoogte van wat er onder vrijwilligers leeft en speelt.

Alcander Heerlen © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab