Activiteiten voor volwassenen
 
zoek
hulp
Adressen Algemeen
geldzaken
vrouwen voor vrouwen
méér doen met minder poen
advies
online hulpverlening
opvoedingsondersteuning
oudercursussen
maatschappelijk werk

opkomen voor je mening

sociale vaardigheden (vrouwen)
gelukskunde
verlieskunde
ontspannen door het leven
uit de schaduw van de ander
vrouwen steunen vrouwen
Adressen Heerlen Stad
Adressen Heerlerheide
Adressen Heerlerbaan
Adressen Hoensbroek
Spreekuren
Links
activiteiten
buurtontmoeting
cursussen voor vrouwen
vrijwilligers
contact
opbouwwerk
buurtbemiddeling
sociaal raadslieden
 

 


Geldproblemen?

 
Meer informatie >

Activiteiten voor volwassenen

Alcander organiseert diverse activiteiten voor volwassenen. U kunt hierbij denken aan activiteiten gericht op:

  • Buurtbewoners;
  • Vrouwen.

Vaak staat het sociale aspect centraal, maar mensen kunnen ook bij ons terecht voor specifieke curssussen.

Activiteiten voor buurtbewoners

In Heerlerheide vindt twee keer per week een buurtinloop plaats. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten, en aan medewerkers van Alcander hun vragen stellen over allerlei zaken.

Activiteiten voor vrouwen 

Nog altijd vormen vrouwen een groep die, om verschillende redenen, niet werken maar thuis zijn. Om hen zowel creatief als sociaal te stimuleren, organiseert Alcander onder andere de volgende activiteiten:

  • Creatieve ochtenden;
  • Gymnastiek;
  • Yoga;
  • Naailes;
  • Countrydansen.

 

CONTACT
Alcander
organisatie voor
lokaal welzijnswerk


HOOFDKANTOOR
Kruisstraat 103
6411 bs Heerlen

POSTADRES
Postbus 303
6400 AH Heerlen

T. 045-5602525
F. 045-5602500

info@alcander.nl